06-24803778    info@spiritandtouch.nl

REIKI

REIKI

Wat is reiki? De term Reiki komt uit de Japanse woorden “Rei” en “Ki”. “Rei” betekend Universele en “Ki” staat voor de levensenergie. Deze universele levensenergie is overal om ons heen en is aanwezig in alles wat leeft. Het is de essentiële energie waaruit wij voort bestaan.

Reiki is een methode waarbij gewerkt wordt met het sturen van deze kosmische energie.

We zijn in staat om bij onze geboorte deze energie vrij op te nemen en door te geven. Reiki is een geneeswijze die al eeuwen oud is en die iedereen bewust kan leren toepassen. Reiki zorgt ervoor dat de tekorten aan energie in ons lichaam worden opgelost zodat de natuurlijke balans werd wordt hersteld.

Waar Reiki stroomt wordt datgene wat ziekte veroorzaakt of herstel in de weg staat opgelost. Door handoplegging op pijnlijke plekken kunnen we de pijn uit die zones verminderen.

Bars ® van Access Consciousness ®,wat zijn dat?

Onze hersenen worden ook wel eens vergeleken met de harde schijf in een computer.

Alles wat wij meemaken in het leven wordt op deze harde schijf opgeslagen.

De Bars zijn 32 punten op het hoofd. Ieder punt van de Bars vertegenwoordigt een thema dat kan corresponderen met vastgezette overtuigingen of inprentingen. Denk hierbij b.v. aan “ik ben niet goed genoeg”, “Ik ben het niet waard om”, “dat kan ik toch niet” of “dat is niet voor mij weggelegd”.

Hoe ziet een Bars sessie eruit?

Een sessie vindt meestal liggend plaats zodat u optimaal kunt ontspannen en ontvangen.

Door het met de vingertoppen zachtjes aanraken van de 32 Bars punten door de behandelaar vindt er een energiestroom plaats. U kunt dit vergelijken met het aanraken van de polen van een batterij.

Een Bars sessie duurt ongeveer 1 tot 1 ½ uur.

Door aanraking van de Bars wordt de energie van de vastgezette ervaringen die op de harde schijf zijn opgeslagen verwijderd.

Wat wordt er verwijderd tijdens een Bars sessie?

Dit kunnen ervaringen zijn zoals beperkende overtuigingen, negatief zelfbeeld, angsten en alles wat u in uw leven kan beperken om voluit te leven. Kortom deze punten ontladen de gedachten, gevoelens, emoties, overwegingen en houdingen die u in uw leven hebt opgeslagen.

Wat is Energetische Therapie (magnetiserenen) hoe werkt het?

Energetische Therapie is Energie

Energetische Therapie is een eeuwenoude additieve/complementaire behandelwijze wat wil zeggen dat het uitstekend samen gaat naast een behandeling uit het reguliere circuit, of als aanvulling, maar niet in plaats daarvan.


Het is een natuurlijke behandelwijze, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van medicijnen. Het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt aangesproken via energieoverdracht of beïnvloeding die de therapeut in gang zet door middel van handoplegging, of het maken van strijkende bewegingen op of langs het lichaam. Deze (levens)energie wordt met verschillende termen in verschillende culturen aangeduid, zoals “prana” (India), “chi” (China) of “ki” (Japan). Op deze manier kunnen bijvoorbeeld blokkades worden opgeheven, ‘gaten’ worden aangevuld of vervormingen worden rechtgezet.


Diagnostiek


De Energetisch Therapeut is voor de diagnostische informatie o.a. aangewezen op informatie die niet langs de gebruikelijke zintuiglijke weg verkregen wordt, maar berust op zogenaamde buitenzintuiglijke waarneming, helder voelen, helder zien, helder ruiken heldere ingevingen dit laatste is mijn ervaring hierin. Het energetisch systeem bevat allerlei informatie over de gezondheidstoestand uit het verleden, heden en zelfs de toekomst van de cliënt. Het is aan de therapeut om de informatie die verkregen wordt op een goede manier te interpreteren en toe te passen in de behandeling. Door dat we ook geschoold zijn in de T.C.M kunnen wij ook gebruik maken van de pols en tong diagnostiek. Dat maakt ons op dit vlak nog nauwkeuriger om de disbalansen op te sporen en via het meridiaan systeem nog meer links te kunnen leggen.


Therapeutisch gesprek


Een onderdeel van de behandeling is het therapeutisch gesprek, om de energetische behandeling te ondersteunen en het inzicht in het eigen helings/gezondheidsproces te bevorderen. Het therapeutisch gesprek kan vóór, na of tijdens de behandeling plaatsvinden. Ook kan de Energetische Therapeut gebruik maken van gronding- en ademhalingsoefeningen.