06-24803778     info@spiritandtouch.nl

Natuurgeneeskundig prakijk T.C.M en counseling

Spirit and Touch

MAATWERK

AANDACHT

INDIVIDUEEL

 Voor al uw fysieke en mentale klachten

Naturgeneeskundig praktijk, Traditionele Chinese Geneeskunde en Counseling

Spirit and Touch

Wij zijn al sinds 2010 een begrip in Amersfoort. Wij maken gebruik van Energetische behandelvormen zoals Reiki, "Laser"  Acupunctuur .

Verder geven we advies op gebied van Gezonde Voeding- kruiden en lifwestyle.

Wat maakt ons zo anders? We bestaan uit een team  Van natuurgeneeskundige therapeuten met verschillende behandelprincipes die elkaar aanvullen en daardoor de  

cliënt optimaal kunnen steunen in het proces van genezing. Of het nu gaat over  fysieke en/of mentale klachten wij bieden een oplossing.

Acupunctuur en Counseling praktijk Spirit and Touch in Amersfoort richt zich op preventie en een gezond en gelukkig bestaan. Onze kracht ligt in een persoonlijke benadering en maatwerk. Ieder mens is uniek en heeft recht op een individuele behandeling, toegespitst op specifieke klachten en leefomstandigheden. Elke behandeling is meer dan alleen het bestrijden van klachten, wij staan u bij in het herstellen van uw energiebalans en gezondheid - nu en in de toekomst.

In onze praktijk behandelen wij mensen met uiteenlopende klachten, zoals:

 Burn-out 

 Stress en Spanningsklachten 

  CVS Vermoeidheid

Pijnklachten 

Chronische ziekten

Allergieën 

Huidaandoeningen

Infertiliteit 

Depressie

Verslavingen

Hernia

Bot en gewrichts klachten

 Uit eenlopende spierklachten

Onverklaarbare aandoeningen.

 en nog veel meer...

https://www.acupunctuur.nl/pages/indicatielijst-who

  Natuurgeneeskunde 

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze waarbij der uitgegaan word van een zelfherstellend vermogen van het lichaam, met aandacht en bewustwording voor wat bijdraagt aan gezondheid en wat niet.  Dit omvat een breed scala aan behandelwijzen en adviezen over o.a. reinigen (ontgiften, detox), vasten, voeding en dieet, beweging, ademtherapie, natuurlijke middelen en supplementen.

Antiek en modern

De natuurgeneeskunde is geworteld in de oudste vormen van geneeskunde, in een tijd dat de mens leefde volgens het ritme van de natuur en er aandacht was voor het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

In geneeskundige verhandelingen van het oude Egypte uit 1500 voor Christus en in geschriften van Hippokrates is dit ook het geval.  

Hippocrates legde de basis voor de zogenaamde humorale geneeskunde. Humores zijn de lichaamsvochten van de mens. Voor de gezondheid is een evenwichtige samenstelling van deze lichaamsvochten noodzakelijk. Behandelingsmethoden waren erop gericht dit evenwicht te herstellen. Reinigen, vasten en ontslakken, juiste voeding, beweging in de buitenlucht, liefst in de zon, ademtherapie, kruiden, meditatie en bewustwording werden onmisbaar geacht bij de behandeling van zieken.


LASER ACUPUNCTUUR

Om goed te kunnen begrijpen wat laser-acupunctuur is moeten we terug naar het begin, het ontstaan van de al oude Chinese geneeswijze acupunctuur.

Laser-acupunctuur is in principe precies het zelfde als acupunctuur met naalden maar er wordt bij laser-acupunctuur gebruik gemaakt van een moderne Softlaser om de acupunctuurpunten te stimuleren in plaats van met het gebruik van naalden.

Acupunctuur,  een zeer oude geneeskunde Nog voordat onze jaartelling begon, werd er in China al behandeld met acupunctuur.

In de eeuwen die daarna volgden, zijn hun principes en theorieën steeds verder aangepast en uitgebreid tot de volledige Chinese medische wetenschap die wij nu kennen. In tegenstelling tot de Westerse dokter zoekt de acupuncturist niet naar een op zich zelf staande bacterie, virus of een andere zichtbare afwijking in het lichaam. Er wordt gekeken naar alle symptomen die zich bij u voordoen en stelt daarna een behandelingsplan op samen met u om het lichaam zo goed als mogelijk weer terug in balans te brengen. Als yin en yang weer hersteld zijn is het    ziektebeeld verdwenen.      

Reiki behandeling 

Wat is reiki? De term Reiki komt uit de Japanse woorden “Rei”  en “Ki”. “Rei” betekend Universele en “Ki” staat voor de levensenergie.  Deze universele levensenergie is overal om ons heen en is aanwezig in alles wat leeft. Het is de essentiële energie waaruit wij voort bestaan.

Reiki is een methode waarbij gewerkt wordt met het sturen van deze kosmische energie.

We zijn in staat om bij onze geboorte deze energie vrij op te nemen en door te geven. Reiki is een geneeswijze die al eeuwen oud is en die iedereen bewust kan leren toepassen. Reiki zorgt ervoor dat de tekorten aan  energie in ons lichaam worden opgelost zodat de natuurlijke balans werd wordt hersteld.

 Waar Reiki stroomt wordt datgene wat ziekte veroorzaakt of herstel in de weg staat opgelost. Door handoplegging op pijnlijke plekken kunnen we de pijn uit die zones verminderen.

Counseling en coaching

Counseling als Behandelmethode.

Counseling is het onder begeleiding van een counselor, werken aan situaties die pijnlijk, ongemakkelijk of ongewenst zijn. Het is erg pragmatisch en no-nonsense. Tijdens de gesprekken proberen we achterliggende gevoelens inzichtelijk te maken. Wanneer u immers inzichtelijk heeft waardoor er bepaalde gevoelens ontstaan, heeft u vaak meer mogelijkheden om hierin te sturen. Daarnaast wordt er ook specifiek gelet op de manier van communiceren. Communicatie is immers het middel waarmee u naar buiten toe dingen voor elkaar kunt krijgen.

Door de verkregen inzichten en de handvatten die u tijdens het counselen mee krijgt, leert u zelf om beter om te gaan met de bestaande problemen. 

Counseling is door de pragmatische aanpak een effectieve vorm van hulpverlening. Problemen worden echt aangepakt. Daarnaast wordt er ook samen gekeken hoe u in de toekomst kunt voorkomen dat u weer in dezelfde situatie belandt.

De vertrouwensband tussen counselor en cliënt(en) is erg belangrijk. Het gaat hier immers om dingen die vaak erg diep zitten. Hierbij blijf ik als counselor altijd objectief en respectvol.  

Belangrijke aspecten voor u als cliënt bij counseling zijn:

Het is objectief en respectvol

Er wordt echt naar u geluisterd

Problemen worden inzichtelijk gemaakt

U wordt gestimuleerd om ook zelf oplossingen te vinden

Er wordt een veilige omgeving geboden

Er is wederzijds vertrouwen

U kunt counseling o.a. gebruiken wanneer:

  • U relatieproblemen  heeft waar u samen niet uit komt
  • U uit balans bent of stress voelt
  • U  maar niet uit de sleur geraakt
  • U onrustig of licht depressief voelt
  • er ingrijpende veranderingen in leefsituatie of werk zijn
  • U maar niet tot actie komt
  • U problemen binnen het gezin ervaart
  • U  levensvraagstukken heeft
  • het aangaan of behouden van een relatie die niet lukt 
Bars ® van Access Consciousness ®,wat zijn dat?

Onze hersenen worden ook wel eens vergeleken met de harde schijf in een computer.

Alles wat wij meemaken in het leven wordt op deze harde schijf opgeslagen.

De Bars zijn 32 punten op het hoofd. Ieder punt van de Bars vertegenwoordigt een thema dat kan corresponderen met vastgezette overtuigingen of inprentingen. Denk hierbij b.v. aan “ik ben niet goed genoeg”, “Ik ben het niet waard om”, “dat kan ik toch niet” of “dat is niet voor mij weggelegd”.

Hoe ziet een Bars sessie eruit?

Een sessie vindt meestal liggend plaats zodat u optimaal kunt ontspannen en ontvangen.

Door het met de vingertoppen zachtjes aanraken van de 32 Bars punten door de behandelaar vindt er een energiestroom plaats. U kunt dit vergelijken met het aanraken van de polen van een batterij.

Een Bars sessie duurt ongeveer 1 tot 1 ½ uur.

Door aanraking van de Bars wordt de energie van de vastgezette ervaringen die op de harde schijf zijn opgeslagen verwijderd.

Wat wordt er verwijderd tijdens een Bars sessie?

Dit kunnen ervaringen zijn zoals beperkende overtuigingen, negatief zelfbeeld, angsten en alles wat u in uw leven kan beperken om voluit te leven. Kortom deze punten ontladen de gedachten, gevoelens, emoties, overwegingen en houdingen die u  in uw leven hebt opgeslagen.

counseling voor kinderen

informatie volgt 

Maak een vrijblijvend intake afspraak.Wij zijn aangesloten bij de volgende (beroeps) verenigingen ;

V.NT. R.B.C.Z en S.C.A.G

Onze behandelingen worden (deels) vergoed door de verzekeraars indien u een aanvulling heeft voor Alternatieve geneeskunde.  U hoeft geen verwijzing van uw huisarts te hebben. Wij zijn eerstelijns-therapeuten.

Voor informatie vergoedingen kunt u contact opnemen bij uw zorgverzekeraar. 

https://www.vnt-nederland.nl/pages/wp-content/.../Vergoedingenlijst-2018-VNT1.pdf


Een positieve affirmatie is gezonde voeding voor je geest.

comments powered by Disqus