06-24803778    info@spiritandtouch.nl

WIE ZIJN WIJ ?

We zijn een complementair team wat elkaar subliem aanvult met multi-disciplinaire kennis, levens en werkervaring. Onze kracht ligt in de persoonlijke aandacht die wij onze bieden. We werken nauw samen met en voor iedere cliënt om het meest optimale behandelresultaat te behalen. Elke behandeling is bij ons individueel maatwerk. U wordt actief betrokken en ondersteund bij uw genezingsproces. We bekijken continue samen hoe het verloop is van uw behandelingen en passen deze aan waar nodig is. Door onze brede inzetbare behandelmethodieken en expertise kunnen chronische, acute fysieke of stress klachten worden behandeld.


Alberto Costa Mallo

Acupuncturist, Tui Na Manueeltherapeut, Energetisch Therapeut en Natuurgeneeskundige. Reiki Master.

-Beëdigd als Natuurgeneeskundig, aangesloten bij het V.N.T en R.B.C.Z.

Andrea Sulzenbacher

Energetisch Therapeut, T.C.M Therapeut, Acupuncturist, Tui Na manueel Therapeut, Qi gong docente Natuurgeneeskundige. Reiki Master.

-Beëdigd als Natuurgeneeskundig, aangesloten bij het V.N.T en R.B.C.Z.

Wij zijn allemaal opgeleidt tot professionele therapeuten en zijn lid van de volgende overheids erkende beroeps verenigingen en overkoepelingen en tuchtcommissie ;

Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen VNT-therapeuten

VNT-therapeuten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

  • De natuurgeneeskundige therapeut heeft een door de VNT erkende natuurgeneeskundige opleiding gevolgd.
  • De natuurgeneeskundige therapeut beschikt over reguliere medische kennis op HBO-niveau.
  • De natuurgeneeskundige therapeut houdt zich aan de criteria m.b.t. nascholing, praktijkvoering en beroepsethiek.

De VNT is aangesloten bij RBCZ. Tevens heeft de VNT tuchtrecht. Alle leden van de VNT zijn onderworpen aan het Tuchtreglement van TCZ.

Zo bent u verzekerd van een onafhankelijke afhandeling van een eventuele klacht.

Stichting RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

SCAG

Volgens de Wkkgz zijn therapeuten verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die is erkend door het ministerie van VWS. SCAG heeft als specialist in de complementaire zorg in samenwerking met de stichting geschillencommissies voor consumentzaken (SGC) en de Consumentenbond de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen opgericht.