06-24803778    info@spiritandtouch.nl

COUNSELING EN COACHING

Counseling en coaching

Counseling als Behandelmethode.

Counseling is het onder begeleiding van een counselor, werken aan situaties die pijnlijk, ongemakkelijk of ongewenst zijn. Het is erg pragmatisch en no-nonsense. Tijdens de gesprekken proberen we achterliggende gevoelens inzichtelijk te maken. Wanneer u immers inzichtelijk heeft waardoor er bepaalde gevoelens ontstaan, heeft u vaak meer mogelijkheden om hierin te sturen. Daarnaast wordt er ook specifiek gelet op de manier van communiceren. Communicatie is immers het middel waarmee u naar buiten toe dingen voor elkaar kunt krijgen.

Door de verkregen inzichten en de handvatten die u tijdens het counselen mee krijgt, leert u zelf om beter om te gaan met de bestaande problemen.

Counseling is door de pragmatische aanpak een effectieve vorm van hulpverlening. Problemen worden echt aangepakt. Daarnaast wordt er ook samen gekeken hoe u in de toekomst kunt voorkomen dat u weer in dezelfde situatie belandt.

De vertrouwensband tussen counselor en cliënt(en) is erg belangrijk. Het gaat hier immers om dingen die vaak erg diep zitten. Hierbij blijf ik als counselor altijd objectief en respectvol.  

Belangrijke aspecten voor u als cliënt bij counseling zijn:

Het is objectief en respectvol

Er wordt echt naar u geluisterd

Problemen worden inzichtelijk gemaakt

U wordt gestimuleerd om ook zelf oplossingen te vinden

Er wordt een veilige omgeving geboden

Er is wederzijds vertrouwen

U kunt counseling o.a. gebruiken wanneer:

  • U relatieproblemen heeft waar u samen niet uit komt
  • U uit balans bent of stress voelt
  • U maar niet uit de sleur geraakt
  • U onrustig of licht depressief voelt
  • er ingrijpende veranderingen in leefsituatie of werk zijn
  • U maar niet tot actie komt
  • U problemen binnen het gezin ervaart
  • U levensvraagstukken heeft
  • het aangaan of behouden van een relatie die niet lukt