Waarneming praktijk

De therapeuten:

Alberto Costa Mallo , acupuncturist van Praktijk Quantum Flow, gevestigd aan de Albatrosstraat 7, 3815 KG Amersfoort

En

Andrea Sulzenbacher, Natuurgeneeskundige van Spirit and Touch, gevestigd aan de Albatrosstraat 7, 3815 KG te Amersfoort.

Zijn met elkaar overeengekomen om in geval van nood, wanneer één van beide onverwacht uitvalt en zijn taken rondom de praktijk niet meer uit kan voeren, voor de ander het aanspreekpunt te zijn richting de cliënten. De hoofdtaak is om klanten te informeren en waar nodig cliënten van advies te voorzien zodat zij voorlopig even door kunnen en hen eventueel te helpen met het voortzetten van hun behandeling elders. De taken zijn uiteraard afhankelijk van de situatie en worden, indien mogelijk, vooraf afgestemd door de therapeuten.

Om dit mogelijk te maken is deze waarnemingsovereenkomst met adresgegevens geplaatst op de website van beide therapeuten, zodat de overeenkomst inzichtelijk is voor de cliënten. Cliënten wordt tevens een behandelplan meegegeven dat de cliënt te allen tijde kan overleggen met de waarnemend therapeut, zodat gegeven adviezen en gemaakte afspraken bekend zijn en zo mogelijk voortgezet kan worden.

Beide therapeuten zijn gebonden aan beroepsgeheim en zullen conform de privacy wetgeving omgaan met gegevens van cliënten. Gegevens worden alleen gedeeld in overleg met de cliënt of op diens eigen verzoek.

1-1-2021

Voor akkoord:

Andrea Sulzenbacher, Alberto Costa Mallo

Ondertekend exemplaar ter inzage in praktijk